Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży nieruchomości

Rękojmia to instytucja prawna, która chroni kupującego przed wadami fizycznymi lub prawnymi nieruchomości. Jeśli w określonym czasie od zakupu nieruchomości ujawnią się wady, kupujący może żądać od sprzedającego naprawienia wad, obniżenia ceny, a nawet odstąpienia od umowy. Rękojmia jest więc ważnym elementem transakcji sprzedaży nieruchomości.

Wyłączenie rękojmi

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Pewny Lokal, wyłączenie rękojmi przy sprzedaży nieruchomości jest możliwe pod pewnymi warunkami. Sprzedający i kupujący mogą zawrzeć umowę, w której wyraźnie zapiszą, że rękojmia zostaje wyłączona. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie rękojmi nie jest możliwe w odniesieniu do wad ukrytych, które sprzedający znał, ale nie poinformował o nich kupującego.

Rekomendacje przy wyłączeniu rękojmi

Jeśli strony postanowią wyłączyć rękojmie, warto pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, klauzula wyłączająca rękojmie musi być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień. Po drugie, warto dokładnie zbadać nieruchomość przed podpisaniem umowy, aby uniknąć sytuacji, w której kupujący będzie musiał ponosić koszty naprawienia ewentualnych wad.

W przypadku wyłączenia rękojmi, zaleca się konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości. Dzięki temu kupujący będzie mógł mieć pewność, że wszystkie kwestie prawne zostaną właściwie uregulowane, a ryzyko ewentualnych problemów prawnych zostanie zminimalizowane.

Podsumowując, wyłączenie rękojmi przy sprzedaży nieruchomości jest możliwe pod pewnymi warunkami. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie rękojmi nie jest możliwe w odniesieniu do wad ukrytych, które sprzedający znał, ale nie poinformował o nich kupującego. Z tego powodu warto skonsultować się z prawnikiem przed zawarciem umowy wyłączającej rękojmie.

Materiał promocyjnyPodobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top